21
December
2020
|
08:00
Europe/London

BT renews sponsorship with Welsh rugby regions

Read Welsh language version

BT announced today it will continue its support and investment into club rugby after agreeing a new three-year sponsorship deal with the four Welsh regions – Cardiff Blues, Scarlets, Dragons and Ospreys.

BT signed a ground-breaking three-year sponsorship deal with the Welsh regions in 2014. The sponsorship was extended in 2017. The new deal will run until 2023, at the end of which BT will have sponsored the four regions for nine consecutive seasons.

BT also announced last year that it had signed an agreement with FA Wales to become the exclusive lead partner of Welsh national football until 2024.

The new rugby agreement will see the BT brand featuring in all the Welsh regions’ home grounds, in community activity and in regional rugby marketing materials.

The agreement will also see community work continue between BT and the Welsh rugby regions, focusing in particular on highlighting the importance of technology, innovation and digital skills within communities across Wales.

Richard Holland, Chief Executive of Cardiff Blues, said: “On behalf of Cardiff Blues, Dragons, Ospreys and Scarlets, we are all delighted to continue our long-standing partnership with BT, who have already been such an enormous supporter of Welsh rugby.

“This is the only joint sponsorship across all four professional regions in Wales. It has already proved a great success and demonstrates what can be achieved by working collaboratively.

“We are all very grateful to retain such a high-profile and commercially successful partner, particularly at such a challenging time for all businesses navigating through this pandemic and the financial implications.

“There are some exciting new elements and community initiatives included in this agreement and we are looking forward to building upon an already robust relationship.”

Nick Speed, BT Group’s director in Wales, said: “BT is a long-standing supporter of Welsh rugby, so we’re pleased to be able to continue our sponsorship and relationship with the four Welsh regions.

“This new agreement will help us carry on working on community projects with all four regions, highlighting in particular how technology, innovation and improving digital skills can help people’s work prospects and lives across the country.

“2020 has been an incredibly difficult year for many sectors and sports, and Welsh rugby is no exception. We hope this new partnership will go some way towards making sure that our regional sides, and the communities in which they’re based, can emerge from the crisis stronger than before.”

Notes

BT sponsorship agreement

The new three-year agreement between BT and the four regions will run from 2020 until 2023 (season 2022/23). As well as BT branding and joint community work, the sponsorship will also involve hospitality and tickets for matches and events.

BT Skills for Tomorrow

BT Skills for Tomorrow is helping 10 million people in the UK make the most of life in the digital world. It is completely free and designed to help everyone - from school children and teachers, parents and families, businesses and jobseekers, to older and more vulnerable people. Working in partnership with leading digital skills, enterprise and community organisations, we have created and collated some of the best advice, information and support in one easy-to-navigate place. Visit www.bt.com/skillsfortomorrow

ENDS

BT a rhanbarthau rygbi Cymru yn arwyddo cytundeb noddi newydd

Cyhoeddodd BT heddiw eu bod am barhau i gefnogi rygbi yng Nghymru ar ôl cytuno ar gytundeb noddi newydd dros dair blynedd gyda phedwar rhanbarth rygbi Cymru – Gleision Caerdydd, Y Sgarlets, Dreigiau a’r Gweilch.

Yn 2014, cytunodd BT ar gytundeb tair-blynedd newydd, arloesol gyda'r rhanbarthau. Cytunwyd i ymestyn y nawdd yn 2017. Bydd y cytundeb newydd yn rhedeg tan 2023 ac, ar ddiwedd y bartneriaeth newydd hon, mi fydd BT wedi noddi'r pedwar rhanbarth am naw tymor yn olynol.

Cyhoeddodd BT y llynedd hefyd eu bod wedi dod i gytundeb â Chymdeithas Bêl-droed Cymru i ddod yn brif noddwr timau cenedlaethol pêl-droed Cymru tan 2024.

Fel rhan o’r cytundeb rygbi newydd, bydd brand BT yn ymddangos yn stadiymau cartref y pedwar rhanbarth, yn y gweithgareddau cymunedol ar y cyd, ac yn eu deunyddiau marchnata.

Mae BT a’r rhanbarthau rygbi wedi cytuno hefyd i barhau i wneud mwy o waith cymunedol ar y cyd, gan ganolbwyntio'n benodol ar hyrwyddo pwysigrwydd technoleg, arloesi a sgiliau digidol mewn cymunedau ledled Cymru.

Dywedodd Richard Holland, Prif Weithredwr Gleision Caerdydd: “Ar ran Gleision Caerdydd, Dreigiau, Y Gweilch a’r Sgarlets, rydym i gyd yn falch iawn o barhau â’n partneriaeth hirsefydlog gyda BT. Maent eisoes wedi bod yn hynod gefnogol i rygbi yng Nghymru.

“Dyma’r unig nawdd ar y cyd sy’n cwmpasu pob un o’r pedwar rhanbarth proffesiynol yng Nghymru. Mae’r cytundeb eisoes wedi profi'n llwyddiant mawr ac mae'n dangos yr hyn y gellir ei gyflawni trwy weithio ar y cyd.

“Rydym i gyd yn ddiolchgar iawn i gadw partner sydd mor adnabyddus a llwyddiannus yn fasnachol, yn enwedig ar adeg mor heriol i bob busnes sy'n ceisio ymdopi â’r pandemig a'r goblygiadau ariannol.

“Mae'r cytundeb yn cynnwys elfenau a mentrau cymunedol newydd cyffrous, ac rydym yn edrych ymlaen at adeiladu ar berthynas sydd eisoes yn gadarn.”

Dywedodd Nick Speed, cyfarwyddwr BT Group yng Nghymru: “Mae BT yn gefnogwr hirsefydlog i rygbi yng Nghymru, felly rydym yn falch o allu parhau â'n nawdd a'n perthynas â’r pedwar rhanbarth.

“Bydd y cytundeb newydd hwn yn ein helpu i barhau i weithio ar brosiectau cymunedol gyda’r pedwar rhanbarth, gan dynnu sylw yn benodol at sut y gall technoleg, arloesi a gwella sgiliau digidol helpu rhagolygon gwaith a bywydau pobl ledled y wlad.

“Mae 2020 wedi bod yn flwyddyn anodd tu hwnt i lawer o sectorau a chwaraeon, a tydi rygbi ddim yn eithriad i hyn. Rydym yn gobeithio y bydd y bartneriaeth newydd hon yn helpu i sicrhau y bydd y timau rhanbarthol, a'r cymunedau y maen nhw’n eu gwasanaethu, yn dod allan o'r argyfwng hwn yn gryfach nag erioed.”

 

We are all delighted to continue our long-standing partnership with BT, who have already been such an enormous supporter of Welsh rugby.
Richard Holland, Chief Executive of Cardiff Blues
About BT

BT Group is the UK’s leading telecommunications and network provider and a leading provider of global communications services and solutions, serving customers in 180 countries. Its principal activities in the UK include the provision of fixed voice, mobile, broadband and TV (including Sport) and a range of products and services over converged fixed and mobile networks to consumer, business and public sector customers. For its global customers, BT provides managed services, security and network and IT infrastructure services to support their operations all over the world. BT consists of four customer-facing units: Consumer, Enterprise, Global and its wholly-owned subsidiary, Openreach, which provides access network services to over 650 communications provider customers who sell phone, broadband and Ethernet services to homes and businesses across the UK.

For the year ended 31 March 2020, BT Group’s reported revenue was £22,905m with reported profit before taxation of £2,353m.

British Telecommunications plc is a wholly-owned subsidiary of BT Group plc and encompasses virtually all businesses and assets of the BT Group. BT Group plc is listed on the London Stock Exchange.

For more information, visit www.bt.com/about