08
October
2019
|
10:10
Europe/London

BT signs with the FAW to boost grassroots football in Wales

[scroll down for Welsh language version]

  • BT signs multi-year partnership with the Football Association of Wales (FAW) to become the exclusive Lead Partner of all the National Men's, Women's, Development and Disability football teams
  • The new BT logo to appear on all training kits from November as the men's and women’s senior teams prepare for qualifying for Euro 2020 and 2021
  • BT has signed a series of deals as part of a brand relaunch to become the exclusive lead partner of all the home nations football until 2024

BT has signed a deal to become the exclusive lead partner of Welsh football until 2024. The partnership will see the BT logo appear on all training kit worn by all Men’s, Women’s, Development and Disability Teams from November.

The partnership with the FAW will aim to connect the nation at every level of the game, particularly supporting grassroots. More details about the broader ambitions of the partnership will be revealed in the coming months and is part of a wider new BT brand and sponsorship strategy, to champion every home nation.

Marc Allera, Chief Executive of BT’s consumer division, said: “To be the lead partner for Welsh football is a proud moment for BT and supports our ambition to be a national champion across the UK. Our partnership will reach all areas of football, including grassroots football and communities.”

The partnership is part of a wider move by BT to partner with all the Home Nations for the next five years. The partnership with all the nations will start in November when the men’s and women’s teams will be aiming to qualify for next summer’s Euro 2020 and Euro 2021 tournaments respectively.

Jonathan Ford, Chief Executive of the Football Association of Wales, said: “The FAW are delighted BT will become exclusive lead partner of our national teams. We are really excited about this partnership developing with the expertise and services that BT have to offer.”

For further information

Enquiries about this news release should be made to the BT Group Newsroom 020 7356 5369. From outside the UK dial + 44 20 7356 5369. All news releases can be accessed at our web site. You can also subscribe to receive all BT announcements here and you can follow us on Twitter here.

About BT

BT’s purpose is to use the power of communications to make a better world. It is one of the world’s leading providers of communications services and solutions, serving customers in 180 countries. Its principal activities include the provision of networked IT services globally; local, national and international telecommunications services to its customers for use at home, at work and on the move; broadband, TV and internet products and services; and converged fixed-mobile products and services. BT consists of four customer-facing units: Consumer, Enterprise, Global and Openreach.

For the year ended 31 March 2019, BT Group’s reported revenue was £23,428m with reported profit before taxation of £2,666m.

British Telecommunications plc (BT) is a wholly-owned subsidiary of BT Group plc and encompasses virtually all businesses and assets of the BT Group. BT Group plc is listed on the London stock exchange.

For more information, visit www.btplc.com

About FA Wales

The Football Association of Wales is the third oldest association in the world, having come into existence in 1876. The association has governed football in Wales continually since that date.

For more information, visit www.faw.cymru

8 Hydref 2019

BT yn arwyddo cytundeb fel prif bartner gyda Chymdeithas Pêl-droed Cymru i hybu’r gamp ar lawr gwlad

  • Mae BT wedi arwyddo partneriaeth aml-flwyddyn gyda Chymdeithas Bêl-droed Cymru (CBDC) i ddod yn brif bartner holl dimau pêl-droed cenedlaethol Cymru, yn cynnwys timau dynion, merched, datblygu ac anabledd

  • Bydd logo newydd BT yn ymddangos ar bob cit hyfforddi o fis Tachwedd, wrth i dimau dynion a merched Cymru baratoi ar gyfer gemau rhagbrofol Ewro 2020 a 2021

  • Mae BT wedi arwyddo cyfres o gytundebau – fel rhan o ail-lansiad brand – i ddod yn brif bartner holl dimau pêl-droed cenedlaethol gwledydd Prydain tan 2024

Mae BT wedi arwyddo cytundeb i ddod yn brif bartner pêl-droed Cymru tan 2024. Bydd y bartneriaeth yn gweld logo BT yn ymddangos ar bob cit hyfforddi a wisgir gan bob tîm cenedlaethol dynion, merched, datblygu ac anabledd o fis Tachwedd ymlaen.

Nod y bartneriaeth gyda CBDC yw sicrhau fod y gêm yn cael ei chysylltu ar bob lefel ledled Cymru, yn enwedig cefnogi’r gamp ar lawr gwlad. Bydd mwy o fanylion am amcanion ehangach y bartneriaeth yn cael eu datgelu yn ystod y misoedd nesaf. Mae'n rhan o strategaeth noddi a brand newydd BT, i hyrwyddo pob glwad yn y DU.

Dywedodd Marc Allera, Prif Weithredwr adran defnyddwyr BT: “Mae BT yn hynod falch i gael bod yn brif bartner pêl-droed Cymru. Mae’n cefnogi ein huchelgais i hyrwyddo holl genhedloedd y DU. Bydd ein partneriaeth yn ymestyn i bob agwedd o’r gêm, gan gynnwys pêl-droed ar lawr gwlad a chymunedau.”

Mae'r bartneriaeth yn rhan o gynllun ehangach gan BT i fod yn bartner gyda holl dimau cenedlaethol y DU dros y pum mlynedd nesaf. Bydd y bartneriaeth gyda’r holl genhedloedd yn cychwyn ym mis Tachwedd, pan fydd timau’r dynion a’r merched yn ceisio cyrraedd twrnameintiau Ewro 2020 ac Ewro 2021.

Dywedodd Jonathan Ford, Prif Weithredwr Cymdeithas Bêl-droed Cymru: “Mae CBDC yn hapus dros ben y bydd BT yn dod yn brif bartner i’n timau cenedlaethol. Rydym yn gyffrous iawn bod y bartneriaeth hon yn datblygu gyda'r arbenigedd a'r gwasanaethau sydd gan BT i'w cynnig.”

Diwedd